Najczęściej zadawane pytania
terapia rodzin Poznań

1. Dla kogo przeznaczona jest terapia rodzinna?

Terapia rodzinna jest przeznaczona dla członków rodziny oraz dla osób, które chcą poprawić relacje z najbliższymi.

2. Na czym polega terapia rodzinna?

To spotkania rodziny z terapeutą, których celem jest wspólne poszukiwanie i znalezienie sposobów rozwiązania trudności, z którymi boryka się rodzina.

3. Jak długo trwa jedno spotkanie w Państwa Ośrodku?

Sesja trwa od 50 minut (terapia indywidualna) do 90 minut (terapia grupowa).

4. Jak często będę musiała się spotykać z psychologiem i kiedy mogę spodziewać się poprawy?

Poprawa zależy od wielu czynników- min. od motywacji do zmian, od gotowości do współpracy z terapeutą,
od charakteru problemu i czasu jego trwania.
Czasami wystarczy jednorazowa porada, terapia krótkoterminowa trwa od kilku do kilkunastu sesji, natomiast na terapię długoterminową potrzeba więcej czasu.

5. Co może dać mi terapia?

Uczestnik terapii doświadcza różnych przeżyć, co pozwala mu zrozumieć siebie, uczyć się rozpoznawać swoje potrzeby, poprawiać relacje z ludźmi. Poznanie swoich mocnych stron i akceptacja ograniczeń może dać mu siłę do radzenia sobie z trudnościami i większą skuteczność w działaniu. Praca nad sobą w terapii to też podarowanie sobie szansy na polepszenie jakości życia i satysfakcję z niego.

6. Czy mogę liczyć na dyskrecję?

Każda osoba zgłaszająca się do naszej placówki ma prawo do anonimowości a personel jest zobowiązany
do utrzymania tajemnicy zawodowej.

7. Czym się różni rozmowa z psychologiem od rozmowy z przyjaciółką?

Specjalista przygotowany do pomocy psychologicznej ludziom dysponuje metodami, które służą rozumieniu
i rozwiązywaniu trudności, poza tym nie będąc bezpośrednio zaangażowanym w sprawę może pomóc spojrzeć na problem z nieco większym dystansem.

8. Skąd mam wiedzieć, że mój partner jest uzależniony?

O tym czy ktoś jest uzależniony decyduje na podstawie wnikliwej diagnozy specjalista terapii uzależnień.
Pewne objawy świadczą o tendencji i powinny wzbudzić refleksję na temat stanu osoby:
• gdy jednorazowo wypija większe ilości płynów zawierających powyżej 100g czystego alkoholu (5 dużych piw,
litr wina lub ćwierć l wódki), lub
• gdy regularnie codziennie wypija więcej niż 20g czystego etanolu (1 duże piwo,2 lampki wina,50ml wódki)
• pije pomimo szkód powodowanych piciem
• zaniedbuje obowiązki i zadania z powodu picia
• usuwa przykre skutki picia przy pomocy alkoholu
• pije alkohol po to, by poprawić sobie nastrój, zrelaksować się, pomóc sobie w zasypianiu
• kieruje samochodem pod wpływem alkoholu, pije gdy jest w ciąży i w pracy
• nie udają się próby ograniczenia
• osoby bliskie sygnalizują potrzebę ograniczenia picia

9. Po czym poznać , że jakieś zachowanie staje się nałogiem?

Gdy jakieś zachowanie staje się głównym lub jedynym sposobem na poprawę sobie nastroju. Gdy pojawia się napięcie i rozdrażnienie gdy nie można zrealizować tego zachowania. Gdy wydłuża się czas przeznaczony na dane zachowanie w ciągu dnia. Gdy pojawiają się konkretne szkody wynikające z tego zachowania, a mimo tych szkód człowiek nie potrafi z niego zrezygnować.

10. Moje dziecko ma 3 lata i jeszcze nie mówi. Kiedy należy zgłosić się do logopedy?

Trzyletnie  dziecko powinno już w swoim repertuarze sylabowym mieć takie słowa jak: mama, tata, dada, papa (sylaby otwarte - takie same)  i waga, łapa, mapa, tama, … , (sylaby otwarte – różne). Z tych wyrazów powinien budować zdania proste: Mama choć. Tata daj auto. … Należy również zwrócić uwagę na oddychanie  (dziecko powinno oddychać przez nos) i na pracę języka podczas mówienia (język nie może wysuwać się przed przednie zęby). Uważam, że dziecko powinien być objęty opieką logopedyczną.

11. Moja córka ma autyzm, czy będzie mówić?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby zrobić diagnozę logopedyczną dziecka. Jest to potrzebne do określenia poziomu funkcjonowania narządów mowy, poziomu rozwoju narządów artykulacyjnych, poziomu rozumienia mowy, a także zasobów mowy biernej dziecka. Duży wpływ na rozwój mowy ma stopień upośledzenia umysłowego dziecka (im głębsze upośledzenie tym mowa spontaniczna jest bardziej zaburzona). Polecam udanie się z dzieckiem do specjalisty: pedagog specjalny, logopeda.


gabinet psychoterapii Poznańośrodek psychoterapeutyczny Poznań
Prowadzimy nabór do
grupy terapeutycznej


Prowadzimy nabór do
grupy terapeutycznej dla dzieci


Prowadzimy nabór do grupy dla
Dorosłych Dzieci Alkoholików.
terapia małżeństw Poznańpsychoterapeuta Poznań

OŚRODEK PRACY
TERAPEUTYCZNEJ Z RODZINĄ

61-227 Poznań, os. Jagiellońskie 12

Godziny otwarcia:
wtorek - piątek 10.00-20.00
soboty 9.00-14.00

pola.markowicz@terapia-poznan.pl
tel. 606-728-652