Zespół
gabinet psychoterapii Poznań

POLA MARKOWICZ

  • mgr psychologii, mgr resocjalizacji, psychoterapeutkagabinet psychoterapeutyczny Poznań
  • współtwórczyni Ośrodka Pracy Terapeutycznej z Rodziną w Poznaniu
  • 15 letnie doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu systemowych działań profilaktyczno-terapeutycznych adresowanych do młodzieży, rodziców i opiekunów
  • pomoc w radzeniu sobie z nerwicami, lękami, depresjami i trudnościami w relacjach- psychoterapia analityczna ( rekomendacja Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie)
  • pomoc parom, małżeństwom i rodzinom w kryzysach,
  • psychoterapia indywidualna i grupowa członków rodzin i partnerów osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (osoby współuzależnione i Dorosłe Dzieci Alkoholików)
  • profilaktyk uzależnień (certyfikat wydany przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne)

e-mail: pola.markowicz@terapia-poznan.pl tel. 606-728-652