Oferta
terapia rodzin Poznań

Zakres działalności Ośrodka Pracy Terapeutycznej z Rodziną obejmuje diagnozę i terapię problemów dzieci i młodzieży, rodziców i wychowawców oraz dorosłych.

Pierwszą formą kontaktu klientów z Ośrodkiem są konsultacje diagnostyczne (umawiane telefonicznie z pracownikami Ośrodka). Ich celem jest ustalenie zakresu trudności z jakimi zgłasza się klient i ustalenie optymalnej formy pomocy.

OŚRODEK PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z RODZINĄ ZAPRASZA DZIECI PRZEDSZKOLNE I SZKOLNE

  • z trudnościami w zachowaniu (nadmierna aktywność, nadruchliwość, labilność emocjonalna, impulsywność, deficyty uwagi)
  • rozpoczynające edukację przedszkolną i szkolną z przejawami trudności adaptacyjnych (zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne)
  • z problemami w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi
  • z rozpoznanymi deficytami rozwojowymi
  • bez rozpoznanych deficytów rozwojowych
  • z autyzmem

OFERTA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
Oferujemy różne formy treningów, szkoleń i warsztatów odbywających się w 5-20 godzinnych blokach.

1.Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
2.Diagnoza i pomoc w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i klasowych uczniów szkoły
3.Warsztaty metod skutecznej komunikacji z dzieckiem „Jak słuchać,żeby dzieci mówiły, jak mówić , żeby dzieci słuchały”
4.Warsztaty metod skutecznej komunikacji z uczniem i rodzicami (dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów)
5.Warsztaty z zakresu profilaktyki problemów narkotykowych
6.Warsztaty profilaktyki przemocy w szkole
7.Warsztat profilaktyki wypalenia zawodowego
8.Podstawowe umiejętności pomagania – warsztat dla studentów
9.Warsztat zarządzania czasem i radzenia sobie ze stresem
10.Grupy rozwoju osobistego dla nauczycieli, rodziców i innych odbiorców.

OFERTA DLA DOROSŁYCH
1.Diagnoza inteligencji, osobowości i zaburzeń o podłożu organicznym
2.Diagnoza i terapia problemów emocjonalnych
Analityczna psychoterapia indywidualna ( 50-cio minutowe sesje, 1 - 3 razy w tygodniu)
Analityczna psychoterapia grupowa
Poznawczo-behawioralna psychoterapia indywidualna (50-cio minutowe sesje, raz w tygodniu)
Poznawczo-behawioralna psychoterapia grupowa (90-cio minutowa sesja, raz w tygodniu)
3.Pomoc parom, małżeństwom i rodzinom (Terapia małżeńska, rodzinna i par odbywa się z częstotliwością 1-2 razy w miesiącu. Sesje trwają 60 minut) w pokonywaniu trudności
4.Pomoc Dorosłym Dzieciom Alkoholików i Dorosłym Dzieciom z rodzin Dysfunkcyjnych
5.Działania ogólnorozwojowe
Trening autoprezentacji
Trening skutecznych zachowań w sytuacjach osobistych i zawodowych
Grupy rozwoju osobistego dla młodych dorosłych (25-30l.) i dla kobiet


gabinet psychoterapii Poznańośrodek psychoterapeutyczny Poznań
Prowadzimy nabór do
grupy terapeutycznej


Prowadzimy nabór do
grupy terapeutycznej dla dzieci


Prowadzimy nabór do grupy dla
Dorosłych Dzieci Alkoholików.
terapia małżeństw Poznańpsychoterapeuta Poznań

OŚRODEK PRACY
TERAPEUTYCZNEJ Z RODZINĄ

61-227 Poznań, os. Jagiellońskie 12

Godziny otwarcia:
wtorek - piątek 10.00-20.00
soboty 9.00-14.00

pola.markowicz@terapia-poznan.pl
tel. 606-728-652